Obserwuj nas

INFORMACJE KONTAKTOWE

ADRES
EMAIL
TELEFON

Bank Pekao S.A w Łowiczu Nr Konta: 56 1240 3347 1111 0011 0521 1807

Informujemy, że na ten numer konta można wpłacać m.in składki członkowskie oraz darowizny na działania statutowe KS Księżak Łowicz.

Członkowie Zarządu:

 • Michał Smela – Prezes Zarządu
 • Sylwester Pawlak – Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjno-finansowych
 • Jarosław Woźniak – Sekretarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Adam Kowalik – Przewodniczący
 • Przemysław Duranowski – Wiceprzewodniczący
 • Bolesław Mostowski – Sekretarz

Dział Prawny

 • Łukasz Łebski


Dział Marketingu i Promocji

 • Mateusz Marszałek – Pełnomocnik Zarządu ds. marketingu i promocji
 • Daniel Liberadzki – Pełnomocnik Zarządu ds. marketingu i promocji


Web Admin

 • Marcin Dylik
Social Media

 • Michał Smela
 • Mateusz Fatz
 • Bartosz Bończak